Mất con dấu công ty, mất chứng nhận mẫu dấu, thủ tục cấp lại con dấu bị mất như thế nào? có bị phạt hay không, thời gian cấp lại là bao nhiêu? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong trường hợp này. Con dấu là vật không thể thiếu từ khi công ty mới bước vào hoạt động....nó thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trước pháp luật về các hành vi kinh tế phát sinh mà doanh nghiệp  thực hiện trong quá trình hoạt động

Nếu doanh nghiệp sơ ý làm mất con dấu thì cần phải nhanh chóng làm các thủ tục để cấp lại con dấu.

Và sau đây là những việc bạn cần phải làm ngay khi con dấu bị mất:

  • Báo với cơ quan chủ quản.
  • Báo cáo văn bản và nộp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an quản lý.
  • Để được cấp lại, doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan Công an cấp lại con dấu. Văn bản phải được Công an phường, xã nơi xảy ra mất dấu xác nhận.
  • Nếu dấu của doanh nghiệp do Trung ương cấp phép thì làm thủ tục tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội Bộ Công an.
  • Nếu dấu do địa phương cấp phép thì làm thủ tục tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Tỉnh, Thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
  • Doanh nghiệp phải tiến hành nộp phạt tại cơ quan công an sau đó thực hiện thủ tục xin khắc lại con dấu.
  • Hồ sơ xin khắc dấu:
  • Văn bản trình báo có xác nhận của cơ quan Công an nơi xảy ra mất con dấu.
  • Biên bản họp của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên về việc mất dấu và thông báo tìm kiếm (có chữ ký của tất cả các thành viên/cổ đông)
  • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ (Bản gốGiấy chứng nhận ĐKKD (Bản gốc+Bản sao)

Tin tức & Sự kiện khác