Không dùng mực dấu có chứa dầu, hay dung môi thường là những loại mực dấu đóng trên bao bì và những loại mực dấu không có tên tuổi rõ ràng. chỉ sử dụng mực nước, tốt nhất là những thương hiệu chuyên về dấu đảm bảo dấu của bạn sẽ được an toàn vĩnh viễn.

Tin tức & Sự kiện khác