Khắc dấu bản vẽ hoàn công

Khắc dấu bản vẽ hoàn công trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công. Được qui định cụ thể  như sau:

Qui định về khắc dấu bản vẽ hoàn công

BẢN VẼ HOÀN CÔNG (Phụ lục 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ xây dựng)

Nếu kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (Photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu và  ký xác  nhận lên bản vẽ hoàn công.

Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công như sau:

Mẫu dấu bản vẽ hoàn công:

Hình 1: mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

Hình 2: Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc và kích cỡ chữ.

Chi tiết khắc dấu bản vẽ hoàn công

1.  Kích thước của bản vẽ hoàn công:

  • Kích thước 1: 80mm x 160mm
  • Kích thước 2: 70mm x 140mm
  • Kích thước 3: 60mm x 120mm

2.  Chất liệu cán mộc: Thông thường con dấu bản vẽ hoàn công được làm bàn Gỗ, Tuy  nhiên một số đơn vị cũng làm bằng cán mica thậm chí bằng kim loại.

Quí khách hàng vui lòng liên hệ:

  • Công ty TNHH TMDV Bảo Quyến (BACOM) – chuyên khắc dấu tại Biên Hòa, Đồng nai
  • Trụ sở: tại 49/1 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Điện thoại: 0908868665 – Đặng Tấn Hoàng (Mr.)
  • Email: khacdaudongnai@gmail.com
  • Website:  www.khacdaudongnai.com        www.khacdaubienhoa.com

 

Đặt hàng