Khắc dấu ĐÃ THU TIỀN

Khắc dấu đã thu tiền thường được ngân hàng, công ty, cơ quan - bộ phận kế toán, thủ quỹ, thu ngân dùng để đóng lên các chứng từ, hóa đơn... để xác nhận giao dịch "Đã thu tiền" đã diễn ra giữa hai đối tượng.