Cung cấp mực dấu

Mực dấu dùng để châm vào các con dấu liền mực hoặc dùng để chấm mực khi đóng bản vẽ hoàn công hoặc dùng con dấn đồng chấm mức, hoặc để lăn tay.

Chủng loại mực dấu gồm: mực dấu shiny, mực dấu dstamp, mực dấu horse, mực dấu deli..