Mộc dấu tự ráp chữ S883 Shiny

Mộc dấu tự ráp shiny, thay đổi nội dung sẽ giúp cho người sử dụng linh hoạt hơn. người sử dụng có thể linh hoạt thay đổi mội dung mình muốn bằng cách lấy bộ chữ có sẳn, gắp vào mặt dấu sau đó sử dụng.

 

 

Đặt hàng

Chi tiết

Mộc dấu tự ráp

Kích thước 18*47mm, màu sắc: xanh

Bộ  mộc dấu tự ráp Shiny này gồm:

- 328 bộ chữ và số cao 3mm

- 256 bỗ chữ và số cao 4mm

Bộ mộc dấu tự ráp này gồm 4 dòng