Mộc lắp ghép shiny S882

Mộc lắp ghép shiny S882 có 1 bảng chữ cái riêng, có thể sử dụng được nhiều ngôn ngữ. đa dạng về kích cỡ và sử dụng được nhiều nhu cầu khác nhau khác nhau.

Mộc này dễ lắp ghép và tháo gỡ, có 3 dòng. 

Đặt hàng

Chi tiết

Mộc lắp ghép shiny S882

Kích thước mộc 14 x 38 mm

Màu sắc: xanh

Kích thước bộ chữ: 256 chữ số 4mm